आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५
२०१८-२०१९ आर्थिक वर्ष २०७५ ।७६ को नीति , कार्यक्रम तथा बजेट र कार्यान्वयन खाका सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका
२०१७-२०१८ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५
२०१८-२०१९ विनियोजन विधेयक,२०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
२०१७-२०१८ National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2074 (2017) English Version
२०१७-२०१८ Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074 (2017) English Version
२०१७-२०१८ स्थानीय तहको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी कानूनको नमूना -२०७४।९।२८ मा स्वीकृत
२०१७-२०१८ स्थानिय तह बजेट तर्जुमा तथा सम्पति हस्तान्तरण निर्देशिका, २०७४
२०१७-२०१८ गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४
१० २०१७-२०१८ एकीकृत अार्थिक संकेत तथा वर्गीकण र व्याख्या, २०७४
११ २०१७-२०१८ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
१२ २०१७-२०१८ अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
१३ २०१७-२०१८ अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सेवा निवृत्त हुंदाका वखत अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको संस्थागत संस्मरण
१४ २०१६-२०१७ Statement delivered by Finance Secretary Dr. Shanta Raj Subedi at the Annual Meetings of the World Bank Group and IMF in Washington DC 13 October 2017 [English version]
१५ २०१७-२०१८ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति
१६ २०१६-२०१७ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ - २०७७/७८)
१७ २०१४-२०१५ संविधानसभा/व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
१८ २०१४-२०१५ Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment report [English version]
१९ २०१४-२०१५ Revised IT Procurement Plan for PDMO Final May 2014 [English version]
२० २०१४-२०१५ Training Material Top 4 Most Famous ID Cases [English version]