आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०२०-२०२१ असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६
२०१९-२०२० March 30, 2020: World Bank and Nepal Partner to Strengthen Climate and Disaster Risk Response [English version]
२०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन (फाल्गुन अंक) - २०७६
२०१८-२०१९ आर्थिक ऐन - २०७३
२०१८-२०१९ Development Cooperation Report FY 2018-19 [English version]
२०१९-२०२० Newsletter AUG - NOV 2019 [English version]
२०१९-२०२० बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना ।
२०१९-२०२० नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६
२०१९-२०२० नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६
१० २०१९-२०२० सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ (२०७६ कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म)
११ २०१९-२०२० Annual Status Review of Public Enterprises 2019 [English version]
१२ २०१९-२०२० आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन ।
१३ २०१९-२०२० प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बनधी मापदण्ड, २०७६
१४ २०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन (माघ अंक) - २०७६
१५ २०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन ( पुष अंक) - २०७६
१६ २०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन - मंसिर अंक [२०७६] [English version]
१७ २०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन [कार्तिक २०७६]
१८ २०१८-२०१९ English Economic Survey 2018-19 [English version]
१९ २०१९-२०२० Statement by Dr. Yuba Raj Khatiwada, Minister of Finance, Nepal at the 2019 Annual Meeting of the Board of Governors of the World Bank Group and International Monetary Fund, Washington dc, October 18, 2019. [English version]
२० २०१९-२०२० IECCD Newsletter APR - JUL 2019 [English version]