आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०२०-२०२१ अर्थ बुलेटिन, साउन अङ्क (२०७७)
२०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, वार्षिक अङ्क (२०७७)
२०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, अषाढ अङ्क (२०७७)
२०१९-२०२० सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७७ (बैशाख देखि असार मासान्तसम्म)
२०१९-२०२० Annual Status Review of Public Enterprises, 2020 [English version]
२०२०-२०२१ विनियोजन ऐन, २०७७
२०२०-२०२१ Budget Speech 2020/21 [English version]
२०२०-२०२१ July 24, 2020: Agreement between Government of Nepal and Government of Japan [English version]
२०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, जेठ अङ्क (२०७७)
१० २०१९-२०२० July 17, 2020: नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच कोविड १९ पश्चात नेपालका र्आथिक गतिबिधिलाई बढावा दिन ४५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सडक सहयोग आयोजनामा हस्ताक्षर
११ २०२०-२०२१ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
१२ २०२०-२०२१ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०३।२९ को खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने सम्बन्धी निर्णय ।
१३ २०१९-२०२० July 9, 2020: Agreement between Government of Nepal and Asian Development Bank [English version]
१४ २०१९-२०२० प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७७/७८
१५ २०१९-२०२० June 28.2020: Agreement between Government of Nepal and Government of Switzerland [English version]
१६ २०१९-२०२० June 25, 2020: Agreement between Government of Nepal and World Bank [English version]
१७ २०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, बैसाख अङ्क (२०७७)
१८ २०२१-२०२२ Source Book: White Book FY 2020-21 [English version]
१९ २०१९-२०२० Newsletter DEC 2019 - MAR 2020 [English version]
२० २०१९-२०२० मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७६/७७