आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१९-२०२० नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६
२०१९-२०२० सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ (२०७६ कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म)
२०१९-२०२० आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन ।
२०१९-२०२० प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बनधी मापदण्ड, २०७६
२०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, पुस अङ्क (२०७६)
२०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, मंसिर अङ्क (२०७६)
२०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, कार्तिक अङ्क (२०७६)
२०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, असोज अङ्क (२०७६)
२०१९-२०२० Statement by Dr. Yuba Raj Khatiwada, Minister of Finance, Nepal at the 2019 Annual Meeting of the Board of Governors of the World Bank Group and International Monetary Fund, Washington dc, October 18, 2019. [English version]
१० २०१९-२०२० IECCD Newsletter APR - JUL 2019 [English version]
११ २०१९-२०२० अर्थ बुलेटिन, भाद्र अङ्क (२०७६)
१२ २०१९-२०२० October 11, 2019: Agreement between Government of Nepal and Saudi Fund for Development [English version]
१३ २०१९-२०२० विनियोजन ऐन, २०७६
१४ २०१८-२०१९ Budget Speech 2019/20 [English version]
१५ २०१८-२०१९ Economic Survey 2018/19 [English version]
१६ २०१९-२०२० अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण २०७६/७७
१७ २०१९-२०२० अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ भदौ महिना)
१८ २०१८-२०१९ September 11: Government of Nepal and the World Bank Portfolio Review Joint Meeting [English version]
१९ २०१९-२०२० संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको छः अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
२० २०१९-२०२० September 04: JFA signing with the UK, Switzerland and Norwegian Governments on Provincial and Local Governance Support Programme (PLGSP) [English version]