आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ An Assessment of Sector Wide Approach (SWAp) in the Health and Education Sectors of Nepal [English version]
२०१७-२०१८ Development Partners Profiles
२०१७-२०१८ देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूबाट जारी श्वेतपत्र
२०१७-२०१८ Green Climate Fund (Handbook for Nepal)
२०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ फागुन महिना)
२०१७-२०१८ March 19 [English version]
२०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ माघ महिना)
२०१७-२०१८ प्रदेश सञ्चितकोष संचालन कार्यविधि मस्यौदा २०७४ ।१२।०१ मा स्वीकृत
२०१७-२०१८ March 15 [English version]
१० २०१७-२०१८ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
११ २०१७-२०१८ National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2074 (2017) English Version
१२ २०१७-२०१८ Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074 (2017) English Version
१३ २०१७-२०१८ प्रेस विज्ञप्ति २०७४/११/१८
१४ २०१७-२०१८ Climate Change Financing Framework [English version]
१५ २०१७-२०१८ सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक विवरण २०७४ कात्तिक-पौष
१६ २०१७-२०१८ प्रेस विज्ञप्ति २०७४/११/०९
१७ २०१७-२०१८ Newsletter OCT - DEC 2017 [English version]
१८ २०१७-२०१८ प्रदेशको कर तथा गैरकर सम्बन्धी नमूना ऐनको मस्यौदा २०७४।१०।१७ मा स्वीकृत
१९ २०१७-२०१८ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन को नमूना मस्यौदा २०७४।१०।९ मा स्वीकृत
२० २०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ पुस महिना)