आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७४/७५
२०१८-२०१९ आर्थिक ऐन, २०७५
२०१८-२०१९ व्यय अनुमानको विवरण २०७५/७६
२०१८-२०१९ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७५/७६
२०१७-२०१८ सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७५
२०१७-२०१८ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५
२०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण
२०१७-२०१८ Signing Ceremony between the Government of Nepal and the World Bank [English version]
२०१८-२०१९ विनियोजन विधेयक,२०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
१० २०१७-२०१८ Remarks by Hon. Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada during 51st Annual Meeting of Board of Governors, Manila, the Philippines on 5th May, 2018 [English version]
११ २०१७-२०१८ Newsletter MAGH - CHAITRA 2074 [English version]
१२ २०१६-२०१७ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटको बार्षिक प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदन
१३ २०१७-२०१८ An Assessment of Sector Wide Approach (SWAp) in the Health and Education Sectors of Nepal [English version]
१४ २०१७-२०१८ Development Partners Profiles
१५ २०१७-२०१८ देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूबाट जारी श्वेतपत्र
१६ २०१७-२०१८ Green Climate Fund (Handbook for Nepal)
१७ २०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ फागुन महिना)
१८ २०१७-२०१८ March 19 [English version]
१९ २०१७-२०१८ अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ माघ महिना)
२० २०१७-२०१८ प्रदेश सञ्चितकोष संचालन कार्यविधि मस्यौदा २०७४ ।१२।०१ मा स्वीकृत