आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७६ श्रावण २० Japan Government Scholarship at National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) for Master and Ph.D. Programs मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।
२०७६ श्रावण ७ .
२०७६ श्रावण ३ अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण
२०७६ अषाढ २९ न्यायिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धमा ।
२०७६ अषाढ ५ China MOFCOM Scholarship मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले मिति २०७६।०३।११ गते सम्म आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।
२०७६ अषाढ ४ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट सवै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध
२०७६ अषाढ १ प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम को बजेट बक्तब्य २०७६-७७
२०७६ अषाढ १ सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढी को बजेट बक्तब्य २०७६-७७
२०७६ जेष्ठ ३२ India Technical & Economic Cooperation (ITEC) कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम सम्वन्धमा ।
१० २०७६ जेष्ठ ३१ REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) MOF-CM&ISP-RGQG-NCB-03/75-76 for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
११ २०७६ जेष्ठ ३१ REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) MOF-CM&ISP-RGQG-NCB-05/75-76 for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
१२ २०७६ जेष्ठ ३१ REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) MOF-CM&ISP-RGQG-NCB-04/75-76 for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
१३ २०७५ चैत्र २० राजस्व परामर्श समितिको सूचना
१४ २०७५ चैत्र २० Request for Expression of Interest (EOI) for Public Debt Management Expert
१५ २०७५ चैत्र २० REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) for IT-Equipment [Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
१६ २०७५ चैत्र १० Request for Expression of Interest (EOI) for Lead Economist
१७ २०७५ चैत्र ८ राजस्व परामर्श समितिको सूचना
१८ २०७५ फाल्गुन २९ REQUEST FOR QUOTATION ( RFQG ) for IT-Equipment[Capital Market and Infrastructure Capacity Support Project]
१९ २०७५ फाल्गुन ८ समायोजन प्रयोजनार्थ महालेखापरीक्षकको कार्यालय बाट प्राप्त कर्मचारीहरुको विवरण ।
२० २०७५ माघ २८ वैदेशिक अध्ययन / तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा (६ दिन भित्र सम्पर्क गर्नुहुन ।)