आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७३ कार्तिक २ Addendum Notice from Tribhuvan Airport Customs Office
२०७३ आश्विन १४ Netherlands Fellowship Programme (NFP II)
२०७३ आश्विन ११ SAARC Development Fund Vacancy Announcement
२०७३ भाद्र २९ वोलपत्र खरिद तथा वोलपत्र दर्ता सम्वन्धी सूचना
२०७३ भाद्र १७ Notice of TIA Custom office of x-ray machine
२०७३ भाद्र १५ निजामती खेलकुद प्रतियोगिता सम्बन्धमा
२०७३ भाद्र १४ निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धि
२०७३ श्रावण ३१ भिसा सिफारिसको लागि Online फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना
२०७३ श्रावण ३१ बोलपत्र आह्वानको सूचना (मसलन्द)
१० २०७३ श्रावण २७ बोलपत्र आह्वानको सूचना (सवारी साधन मर्मत)
११ २०७३ श्रावण २५ Scholarships Japanese Grant Aid (2073-04-25)
१२ २०७३ श्रावण १९ बोलपत्र आह्वानको सूचना (मोटर पार्टस)
१३ २०७३ श्रावण १८ Scholarships JICA (Regional Revitalization in Disaster Prone Area) (2073-04-19)
१४ २०७३ श्रावण १८ Netherlands Fellowship Programme (NFP II)
१५ २०७३ श्रावण १३ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तालिम सम्बन्धि सूचना
१६ २०७३ अषाढ २२ Request for Proposals for Appointment of External Auditor
१७ २०७३ अषाढ २१ सुची दर्ता प्रकाशन गरिएको
१८ २०७३ जेष्ठ २४ Nepal Administrative Staff College Training Notices
१९ २०७३ जेष्ठ ११ IDEAS Scholoarships
२० २०७३ वैशाख २४ MOFCOM Scholarship Notice