आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७२ मंसिर ३ Scholarships (2072-08-03)
२०७२ कार्तिक १९ छात्रवृत्ति (२०७२-०७-१९)
२०७२ कार्तिक १३ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सम्बन्धि सूचना
२०७२ आश्विन १८ हवाई टिकट खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना
२०७२ आश्विन ७ Scholarship Notice (2072-06-07)
२०७२ भाद्र ३१ अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुमा भाद्र महिनामा गरिएको सरुवा विवरण
२०७२ भाद्र १७ SAARC Development Fund - TOR for investment advisory
२०७२ भाद्र १७ SAARC Development Fund -TOR for Strategic Plan For SDF
२०७२ भाद्र १७ SAARC Development Fund - ToR for BPR
१० २०७२ भाद्र १६ SAARC Development Fund - Request for Proposal
११ २०७२ भाद्र १६ SAARC Development Fund - Note Verbal
१२ २०७२ भाद्र १६ मसलन्द सामान आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान
१३ २०७२ भाद्र ३ विज्ञापन सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउ प्रस्तावको सूचना
१४ २०७२ श्रावण २० चमेनागृह संचालन गर्ने सिलवन्दी दरभाउ–पत्र आह्वानको सूचना
१५ २०७२ श्रावण १० Scholarships (2072-04-10)
१६ २०७२ श्रावण १० नेपाली युनिकोड दस्तावेजहरु सजिलै हेर्न सकिने सुचना
१७ २०७२ अषाढ २९ Budget - FY 2015-16
१८ २०७२ जेष्ठ ८ Scholarships (2072-02-08)
१९ २०७२ वैशाख २७ Vacancy Announcement: SAARC Development Fund Secretariat, Thimphu, Bhutan
२० २०७२ वैशाख २४ 48th ADB Annual Meeting