आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७२ आश्विन १८ हवाई टिकट खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना
२०७२ आश्विन ७ Scholarship Notice (2072-06-07)
२०७२ भाद्र ३१ अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुमा भाद्र महिनामा गरिएको सरुवा विवरण
२०७२ भाद्र १७ SAARC Development Fund - TOR for investment advisory
२०७२ भाद्र १७ SAARC Development Fund -TOR for Strategic Plan For SDF
२०७२ भाद्र १७ SAARC Development Fund - ToR for BPR
२०७२ भाद्र १६ SAARC Development Fund - Request for Proposal
२०७२ भाद्र १६ SAARC Development Fund - Note Verbal
२०७२ भाद्र १६ मसलन्द सामान आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान
१० २०७२ भाद्र ३ विज्ञापन सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउ प्रस्तावको सूचना
११ २०७२ श्रावण २० चमेनागृह संचालन गर्ने सिलवन्दी दरभाउ–पत्र आह्वानको सूचना
१२ २०७२ श्रावण १० Scholarships (2072-04-10)
१३ २०७२ श्रावण १० नेपाली युनिकोड दस्तावेजहरु सजिलै हेर्न सकिने सुचना
१४ २०७२ अषाढ २९ Budget - FY 2015-16
१५ २०७२ जेष्ठ ८ Scholarships (2072-02-08)
१६ २०७२ वैशाख २७ Vacancy Announcement: SAARC Development Fund Secretariat, Thimphu, Bhutan
१७ २०७२ वैशाख २४ 48th ADB Annual Meeting
१८ २०७२ वैशाख २३ उद्दार तथा राहत सामान जाँचपास सम्बन्धि भन्सार विभागको सुचना
१९ २०७१ चैत्र ३० सेवाकालिन तालिम (रा. प. द्दितिय श्रेणी)
२० २०७१ चैत्र ११ SAARC Development Fund (SDF) Request for Proposals