आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७१ आश्विन २९ अनुगमन र मूल्याङ्कन सफ्टवेयर को आपूर्ति लागि कोटेशन को लागि अनुरोध
२०७१ आश्विन २३ आर्थिक पूर्वाधार अन्तर्गत परियोजनाहरु लागि निमन्त्रणा
२०७१ भाद्र २४ अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको सरुवा/काज/पदस्थापना विवरण
२०७१ भाद्र १६ बिगुल - गुनासो सुनुवाई कक्ष
२०७१ भाद्र १६ छात्रवृत्ति सम्बन्धि सुचना, भाद्र २०७१
२०७१ जेष्ठ २८ वैदेशिक अध्ययन सम्बन्धि सुचना
२०७१ जेष्ठ २७ सूचि दर्ता गरिएको सूचना
२०७० माघ २ Request to advertise the announcement for REOI for consulting services to design M&E framework and system
२०७० पुस १२ गैरकर राजस्व सुधार कार्यदलको सूचना
१० २०७० श्रावण १६ तलबमान तथा बिशेष भत्ता सम्बन्धि सुचना