आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७१ फाल्गुन १९ छात्रवृत्ति (२०७१-११-१२)
२०७१ माघ २५ SAARC Development Fund (SDF) Invites Applications for Appointing a new CEO
२०७१ माघ १२ छात्रवृत्ति (२०७१-१०-०४)
२०७१ माघ ११ बोलपत्र आह्वानको सुचना(फल्स सिलिङ)
२०७१ पुस १३ दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सुचना (रंगरोगन)
२०७१ पुस ३ बोलपत्र स्वीकृत भएको सुचना (सवारी साधन मर्मत सेवा)
२०७१ मंसिर १८ Master of Public Administration सम्बन्धि छात्रवृत्ति
२०७१ मंसिर १२ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (हवाई टिकट)
२०७१ मंसिर २ रंगरोगन गर्ने दरभाउ-पत्र आह्वानको सूचना
१० २०७१ कार्तिक २६ सार्क विकास कोष सूचना प्रविधि प्रणाली को निदान बहन प्रस्ताव लागि अनुरोध
११ २०७१ कार्तिक १६ सवारी साधन मर्मत सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना
१२ २०७१ आश्विन २९ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) को प्रचार Brochure तथा Japan IMF Macro-Economic Seminar for Asia को 4th Seminar जापानमा हुन लागेको जानकारी
१३ २०७१ आश्विन २९ अनुगमन र मूल्याङ्कन सफ्टवेयर को आपूर्ति लागि कोटेशन को लागि अनुरोध
१४ २०७१ आश्विन २३ आर्थिक पूर्वाधार अन्तर्गत परियोजनाहरु लागि निमन्त्रणा
१५ २०७१ भाद्र २४ अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको सरुवा/काज/पदस्थापना विवरण
१६ २०७१ भाद्र १६ बिगुल - गुनासो सुनुवाई कक्ष
१७ २०७१ भाद्र १६ छात्रवृत्ति सम्बन्धि सुचना, भाद्र २०७१
१८ २०७१ जेष्ठ २८ वैदेशिक अध्ययन सम्बन्धि सुचना
१९ २०७१ जेष्ठ २७ सूचि दर्ता गरिएको सूचना
२० २०७० माघ २ Request to advertise the announcement for REOI for consulting services to design M&E framework and system