आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ जेष्ठ ८ IDE Advanced School Overseas Fellows Program Japan
२०७४ जेष्ठ ७ Learning Organization and Knowledge Management (Staff College) - First and Second Class Officers
२०७४ जेष्ठ ४ Summer School on lnternational Trade Theory and Practices
२०७४ वैशाख २० सम्पत्ति शुद्दिकरण अनुसन्धान विभागको लेख रचना उपलब्ध गराईदिने बारे सूचना
२०७४ वैशाख ५ राष्ट्रिय वौदिक सम्पत्ति नीति २०७३ स्वीकृत भएको बारे
२०७३ चैत्र २२ KOICA Scholarship
२०७३ चैत्र २१ Master of Chinese Economy
२०७३ चैत्र १७ Learning Organization and Knowledge Management (Staff College) - First and Second Class Officers
२०७३ चैत्र १६ MoFcoM scholarship and Youth of Excellence scheme
१० २०७३ चैत्र १३ अध्ययन तथा तालिम
११ २०७३ चैत्र ९ Master Degree on Finance and Tax Policy Scholarships
१२ २०७३ फाल्गुन ३० बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
१३ २०७३ फाल्गुन २७ SDF Vacancy Announcement
१४ २०७३ फाल्गुन १५ e-Payment सम्बन्धमा
१५ २०७३ माघ २८ पर्वतारोही दलका साथ खटाईने सम्पर्क अधिकृत मनोनयन सम्बन्धमा
१६ २०७३ माघ २७ Clarification to Pre-Bid Meeting Questions for Supply, Delivery & Installation of Blade Server, SAN and IT Equipment’s (IFB No. IT/01/2073-74)
१७ २०७३ माघ २७ 2017 United Nations Public service Awards (UNPSA)
१८ २०७३ माघ २५ 2017 KOICA - KAIST Scholarship
१९ २०७३ माघ ११ Invitation for Bids for “Supply, Delivery & Installation of Blade Server, SAN and IT Equipments” (Contract Identification No: IT/01/2073-74)
२० २०७३ पुस १८ Notification of Award (ICB No: CM&ICSP/G/ICB/1)