आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

समाचारहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७६ श्रावण २१ प्रेस विज्ञप्ति (२०७६ साउन २१ गते ) [आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति(MDAC) को वैठक सम्बन्धमा]
२०७६ श्रावण १९ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान ।
२०७६ श्रावण १९ नयाँ तलबमान र सुविधा
२०७६ श्रावण १० Agreement with Government of Japan
२०७६ श्रावण ५ आर्थिक ऐन २०७६ [नेपाल सरकार अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐेन] प्रमाणीकरण मिति २०७६।०३।३०
२०७६ अषाढ २९ Nepal’s Ministry of Finance leads regional consultation in New York ahead of the Senior Level Meeting of the Global Partnership for Effective Development Cooperation
२०७६ अषाढ २८ Key Note Speech Delivered by Hon. Minister for Finance, Dr. Yuba Raj Khatiwada on OECD-SEBON International Conference on Financial Consumer Protection and Education in Asia-Pacific
२०७६ अषाढ २० Agreement with Government of the Federal Republic of Germany
२०७६ अषाढ १८ प्रेस विज्ञप्ति २०७६।०३।१८ (आर्थिक विधेयक, २०७६ मार्फत अभिवृद्धि कर ऐन,२०५२ को दफा १० मा संशोधन सम्बन्धमा )
१० २०७६ अषाढ ४ Budget Speech 2019-20 [English]
११ २०७६ जेष्ठ २५ माननीय अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा ज्यूले मिति २०७६ जेष्ठ २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको २७ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रमुख अतिथिज्यूको रुपमा सम्वोधन गर्नु हुँदै ।
१२ २०७६ जेष्ठ २३ विनियोजन विधेयक २०७६
१३ २०७६ जेष्ठ २३ राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक
१४ २०७६ जेष्ठ २३ ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक
१५ २०७६ जेष्ठ २० व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७
१६ २०७६ जेष्ठ २० अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७
१७ २०७६ जेष्ठ १७ Courtesy call meeting with Ambassador H.E. Mr. Roland Schäfer, Germany.
१८ २०७६ जेष्ठ १६ प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण आर्थिक वर्ष २०७६/७७
१९ २०७६ जेष्ठ १६ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६
२० २०७६ जेष्ठ १५ मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७६ (आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को यथार्थ विवरण र आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को फाल्गुनसम्मको विवरण )