आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.स मिती शिर्षक
२०७५ अषाढ १३ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०३।१३
२०७५ जेष्ठ १३ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०२।१३
२०७५ वैशाख २६ माननीय अर्थ मन्त्री डा.युवराज खतिवडा एसियाली विकास बैंकको ५१ औं वार्षिक बैठकमा सहभागी भई फर्किनु भएपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति ।
२०७५ वैशाख २४ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०१।२४
२०७५ वैशाख २१ Press Release _Bilateral Meeting with ADB President
२०७५ वैशाख १२ Press release 2075.1.12
२०७५ वैशाख ५ Press Releases 18 April 2018 LDM
२०७५ वैशाख ५ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०१।०५
२०७५ वैशाख ४ प्रेस विज्ञप्ती २०७४।०१।०४ चुहावट
१० २०७४ चैत्र २६ प्रेस विज्ञप्ती
११ २०७४ चैत्र २३ प्रेस विज्ञप्ति २०७४।१२।२३
१२ २०७४ चैत्र ५ प्रेस विज्ञप्ति
१३ २०७४ चैत्र १ Agreement between the Government of Nepal and the Government of People's Republic of China
१४ २०७४ फाल्गुन २७ प्रेस विज्ञप्ति २०७४।११।२७ राजस्व चुहावट
१५ २०७४ फाल्गुन २२ प्रेस विज्ञप्ति
१६ २०७४ माघ २९ Agreement with Asian Development Bank
१७ २०७४ माघ २३ Agreement with Government of Korea, KOICA
१८ २०७४ माघ ११ Agreement with Japan
१९ २०७४ माघ ७ Agreement with World Bank
२० २०७४ पुस १६ Launching of Development Cooperation Report, FY 2016/17