आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.स मिती शिर्षक
२०७५ कार्तिक २७ Press Release (13 November 2018) [Annual Meeting of the International Aid Transparency Initiative’s (IATI) Technical Advisory Group (TAG)]
२०७५ कार्तिक १६ प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ कार्तिक १६ गते ) [आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको त्रैमासिक प्रगति समीक्षा ]
२०७५ कार्तिक ८ Agreement with Government of Japan
२०७५ आश्विन २८ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।२८ (विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बार्षिक बैठक, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि )
२०७५ आश्विन २७ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।२७ (विश्व र्बैक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बार्षिक बैठक, बाली, इण्डोनेशिया )
२०७५ आश्विन २५ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।२५ (विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बार्षिक बैठक )
२०७५ आश्विन १८ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।१८
२०७५ आश्विन १२ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको द्बैमासिक प्रगति समीक्षा, प्रेस विज्ञप्ति (२०७५ अश्विन १२ )
२०७५ आश्विन १० प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।१०
१० २०७५ आश्विन ९ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।०९ (एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका जीवन तथा निर्जिवन वीमा व्यवसायीरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन )
११ २०७५ आश्विन ५ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।०१ (मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय उदघाटन तथा संबोधन)
१२ २०७५ आश्विन ४ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।०४ (नेपाल जर्मनी विकास सहायता सम्बन्धी)
१३ २०७५ आश्विन २ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।०२
१४ २०७५ भाद्र ३१ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०५।३१
१५ २०७५ भाद्र २० Agreement Between the Government of Nepal and the Government of Switzerland
१६ २०७५ भाद्र १२ प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ भाद्र १२)
१७ २०७५ भाद्र ८ प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ भाद्र ०८ )
१८ २०७५ भाद्र ७ मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) ,प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ भाद्र ७ )
१९ २०७५ श्रावण ३० प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ श्रावण ३० )
२० २०७५ श्रावण २३ प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ श्रावण २३ )