आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.स मिती शिर्षक
२०७१ चैत्र १० फाल्गुन मसान्तसम्मको राजस्व असुलिको प्रगति समीक्षा बैठक
२०७१ फाल्गुन १२ Loan agreement with the Saudi Fund for Development (SFD)
२०७१ माघ २७ Agreement between the GoN and the Government of Switzerland
२०७१ माघ २७ Agreement between the GoN and the Government of Switzerland
२०७१ माघ २३ Agreement between GoN and the OPEC Fund for International Development
२०७१ माघ १५ Agreement between the Government of Nepal and Czech Republic
२०७१ पुस २२ Agreement between GoN and the Department for International Development (DFID)
२०७१ मंसिर १९ Agreement between GoN and the Government of Norway
२०७१ मंसिर ९ November 25: Agreement with the Government of Switzerland
१० २०७१ मंसिर ९ November 25: Agreement with Asian Development Bank
११ २०७१ मंसिर ८ November 24: The International Development Association (IDA) of the World Bank Group
१२ २०७१ कार्तिक ३० November 14: ADB and Government of Norway to Help Nepal Overcome Crippling Power Shortage
१३ २०७१ कार्तिक १३ October 30: Framework Agreement with Government of the Republic of Korea
१४ २०७१ कार्तिक २ The European Union and Nepal launch their new seven years cooperation strategy
१५ २०७१ आश्विन ८ September 24: Agreement with Asian Development Bank
१६ २०७१ आश्विन ८ Framework Agreement for Energy+ Cooperation
१७ २०७१ आश्विन ७ September 23: Agreement with the USAID
१८ २०७१ आश्विन ७ September 23: Agreement with the government of Japan
१९ २०७१ अषाढ २७ July 11: Agreement with the Asian Development Bank
२० २०७१ अषाढ २७ Agreement with the The International Development Association (IDA) of the World Bank