आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.स मिती शिर्षक
२०७१ अषाढ ४ July 18: Agreement between the Government of Nepal and Saudi Development Fund
२०७१ जेष्ठ २६ June 9: Agreement Between Government of Nepal and DFID/UK
२०७१ जेष्ठ ५ May 19: Agreement with the Asian Development Bank
२०७१ जेष्ठ ५ May 19: Agreement with the Government of the Republic of Korea.
२०७१ वैशाख ११ Press Release on NPPR Annual Meeting,23rd April, 2013