आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

पूर्व राजस्व सचिवहरु

नेपाल सरकारका पूर्व राजस्व सचिवहरु
क्रसं. नाम, थर कार्यकाल अवधि
श्री रामेश्वर खनाल २०६३ देखि २०६५
श्री कृष्णहरि बास्कोटा २०६५ देखि २०६८
श्री नवराज भण्डारी २०७१ देखि २०७२
श्री राजन खनाल २०७२ देखि २०७४
श्री शिशिर कुमार ढुङ्गाना २०७४ देखि २०७५
श्री लाल शंकर घिमिरे २०७५ देखि २०७६ भाद्र
श्री शिशिर कुमार ढुङ्गाना २०७६कार्तिक देखि माघ सम्म

सम्पादित मिती: २०७७ भाद्र २२