आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

अर्थमन्त्री

विष्णुप्रसाद पौडेल

माननीय अर्थमन्त्री

नेपाल सरकारजानकारी

Bishnu Prasad Paudel

सम्पर्क

अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.: ‌‍+९७७-१-४२११८०९  फ्यास नं.: +९७७-१-४२११८३१
ईमेल: moev@mof.gov.np