आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी

रामेश्वर दंगाल

प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी

नेपाल सरकारजानकारी

Rameshwor Dangal

1403, 4211315, 4211867

rdangal@mof.gov.np