आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सचिव

शिशिर कुमार ढुङ्गाना

सचिव

नेपाल सरकारजानकारी

Personal Detailsसम्पर्क

अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं.: ‌‍+९७७-१-४२१११६१  फ्यास नं.: +९७७-१-४२१११६४

ईमेल: dsishir@mof.gov.np