आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी

सुमन दाहाल

सहसचिव

बहाल मिती : २०७५ पुस २सम्पर्क

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन महाशाखा
 
सुमन दाहाल (सहसचिव)
फोन नं.: ९७७-१-४२००५३७
ईमेल: suman2034@mof.gov.np