आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी

उत्तर कुमार खत्री

सहसचिव

नेपाल सरकारसम्पर्क

अनुगमन तथा मुल्याङ्कन महाशाखा
 
उत्तर कुमार खत्री (सहसचिव)
फोन नं.: ९७७-१-४२००५३७
ईमेल: ukhatri@mof.gov.np