अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको अर्थ व्यवस्थाको अतिरिक्त अर्थतन्त्रसँग सम्वन्धित विविध विषयमा खोजमुलक लेख÷रचना समावेश भएको चौमासिक अर्थ पत्रिका प्रकाशन गर्दै आएको छ । उक्त...

अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको अर्थ व्यवस्थाको अतिरिक्त अर्थतन्त्रसँग सम्वन्धित विविध विषयमा खोजमुलक लेख÷रचना समावेश भएको चौमासिक अर्थ पत्रिका प्रकाशन गर्दै आएको छ । उक्त पत्रिकाको लेख रचनाको लागि आव्हान गरिएकोछ ।
विस्तृत फाईलमा हेर्नुहोस्।
 

Related Documents

1 File Download
Last Updated : 2022-08-19 20:45:11