.

तालिम कार्यक्रममा भाग लिन ईच्छुक कर्मचारीहरुले संलग्‍न फाराम साथ यस मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा मिति २०७६।४।१२ गते भित्र आईपुग्‍ने गरी निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ ।

Related Documents

1 सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । रा.प.द्वितीय /तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरु(Nepal Administrative Staff College) Download
Last Updated : 2022-08-14 12:18:21