सन् २०२० को अवधिभर नेपालका विभिन्न हिमालहरुको आरोहण गर्न अनुमति लिएका पर्वतारोही दलका साथ सम्पर्क अधिकृतको रूपमा जान इच्छुक यस मन्त्रालय र अन्तरर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुले २०७६/१०/२० गते भित्र यस मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा निवेदन दिन हुन अनुरोध छ |

सन् २०२० को अवधिभर नेपालका विभिन्न हिमालहरुको आरोहण गर्न अनुमति लिएका पर्वतारोही दलका साथ सम्पर्क अधिकृतको रूपमा जान इच्छुक यस मन्त्रालय र अन्तरर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुले २०७६/१०/२० गते भित्र यस मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा निवेदन दिन हुन अनुरोध छ |

Related Documents

1 पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत खटाउने सम्बन्धमा Download
Last Updated : 2022-08-14 12:48:11