Scholarships (2071-10-04)

 

सि.न.

छात्रवृत्तिको विषय

अध्ययन/तालिम

फाराम सम्बन्धित संस्थामा पुग्नु पर्ने म्याद

समितिको निर्णय

कार्यक्रम संचालन हुने देश

1

Postgraduate Programme

( www.rsis.edu.sg/gpo )

Study

31st January, 2015

अध्ययनको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले नव्यहोर्ने तर अध्ययन अवधिभर तलबी अध्ययन विदा प्रदान गर्ने गरी ईच्छुक कर्मचारीहरुका लागि सबै निकायमा खुल्ला गर्ने

सिंगापूर

2

Australian Awards Scholarships

Study Area:

  • Education, Health, Economics and Livelihoods Development, Governance (for Government of Nepal applicants only), Gender/Inclusion & Disability, International Relations(for Government of Nepal applicants only), Water resource Management (offered at Master’s level only)

( http://australiaawardssouthasia.org/docs/ nepal/Australia_Awards_Nepal_brochure.pdf)

Study

30 April,2015

सबै निकायमा खुल्ला गर्ने

अष्ट्रेलिया

Related Documents

Last Updated : 2022-08-19 19:23:41