सेवाकालिन तालिम (रा. प. द्दितिय श्रेणी)

मिति २०७२।०१।०९ गते देखि न्युनतम ३२ कार्य दिनको राजस्व तथा वित्तिय व्यवस्थापन  सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालिन तालिम बरिष्ठताका आधारमा  सञ्चालन गरिन लागेकाले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयमा कार्यरत राजस्व समुह रा. प. द्दितिय श्रेणीका ईच्छुक कर्मचारीहरुले २०७२।०१।०६ गते भित्र यस मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा सम्पर्क राख्न हुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

Related Documents

Last Updated : 2022-08-19 20:06:11