Earthquake 2015 सम्बन्धि जरुरी सूचनाहरु

Related Documents

1 प्रेस विज्ञप्ती- उद्दार तथा राहत यन्त्र उपकरण र खाधन्न सामाग्रीको आयातका लागि गरिएको व्यवस्था Download
2 भन्सार महसुल छुट सम्बन्धि विषेश व्यवस्था Download
3 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा Download
4 राहत सामाग्री को कर महसुल छुटका लागि भर्नुपर्ने घोषणा फाराम Download
5 tax exemption decision on the import relief materials (unofficial translation) Download
6 प्रेस विज्ञप्ती-नेपाल सरकारले गरेको उद्दार तथा राहत यन्त्र उपकरण र खाधन्न सामाग्रीको आयातका लागि गरिएको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न Download
7 Press Release - Agreement between Government of Nepal and ADB Download
8 प्रेस विज्ञप्ती- त्रिपालमा पर्ने भन्सार तथा सम्पुर्ण करमा छुट बारे Download
9 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-13-15)) Download
10 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-16) Download
11 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-17) Download
12 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-18) Download
13 प्रेस विज्ञप्ती- राहत उद्दारमा प्रयोग हुने सामग्रीहरुमा कर भन्सार छुट दिई सहज पैठारीको व्यवस्था मिलाइएको । Download
14 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-19) Download
15 UN note on customs clearance Download
16 भूकम्प पीडितका लागि विभिन्न देश/संस्थाबाट सहयोग प्राप्त भई भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएका मालवस्तुको विवरण Download
Last Updated : 2022-08-14 12:59:27