नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सम्बन्धि सूचना

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले संचालन गर्न लागेको तपसिलका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुमा ईच्छुक अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुले यस मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा २०७२ कार्तिक २० गतेभित्र निवेदन पेश गर्नुहुन सुचित गरिन्छ।

तपसिल:

१. Late Career Management

२. Emotional Intelligence 

Related Documents

Last Updated : 2022-08-12 17:11:59