SN Name Appointed Date Terminal Date
1 Subarna Samsher Rana
2 Kesher Samsher Rana
3 Matrika Prashad Koirala
4 Rishikesh Shah
5 Surya Bahadur Thapa
6 Surendra Bahadur Basnet
7 Dr. Vesh Bahadur Thapa
8 Dr. Yadav Parshad Panta
9 Bharat Bahadur Thapa
10 Pasupati Shamsher Rana
11 Dr. Devendra Raj Pandey
12 Girija Prashad Koirala
13 Mahesh Acharya
14 Bharat Mohan Adhikari
15 Sher Bahadur Deuwa
16 Badri Prashad Shrestha
17 Dr. Rup Jyoti
18 Krishna Bahadur Mahara 2016-08-04 0000-00-00
19 Kritinidhi Bista
20 C.B. Singh
21 Yubraj Khatiwoda
22 Shankar Koirala
23 Barsha Man Pun
24 Surendra Pandey
25 Dr. Babu Ram Bhatrai
26 Madhukar Shamsher Rana
27 Rabindra Nath Sharma
28 Gyanendra Bahadur Karki 2017-06-07 2018-02-15
29 Bishnu Prasad Poudel
30 Dr. Ram Sharan Mahat 2014-02-25 0000-00-00
31 Bishnu Prasad Paudel 2078-02-21 2078-03-29
32 Dr. Rup Jyoti