Select Category:
ID Image Date Title Download
3359 2024-05-28 बजेट वक्तव्य २०८१/८२
3249 2023-05-29 आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य
3176 2022-05-29 बजेट वक्तव्य २०७९/८०
3082 2021-09-10 अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ द्वारा अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा सङ्‍घीय संसदमा प्रस्तुत वक्तव्य (आर्थिक वर्ष २०७८/७९)
2619 2021-12-23 बजेट वक्तव्य २०७८/७९
2260 2020-05-20 बजेट वक्तव्य २०७७/७८
2060 2019-06-19 बजेट वक्तव्य २०७६/७७
2394 2021-09-26 बजेट वक्तव्य २०१३/१४
2400 2018-10-01 बजेट वक्तव्य २०१६/१७
2402 2018-10-01 बजेट वक्तव्य २०१७/१८
2404 2018-10-01 बजेट वक्तव्य २०१८/१९
2406 2018-10-01 बजेट वक्तव्य २०१९/२०
2408 2018-10-01 बजेट वक्तव्य २०२०/२१
2410 2018-10-01 बजेट वक्तव्य २०२१/२२
2412 2018-10-01 बजेट वक्तव्य २०२२/२३
2414 2018-10-01 बजेट वक्तव्य २०२३/२४
2416 2018-10-01 बजेट वक्तव्य २०२४/२५
2418 2018-10-01 बजेट वक्तव्य २०२५/२६
2420 2018-10-01 बजेट वक्तव्य २०२६/२७
2264 2018-10-01 बजेट वक्तव्य २०७५/७६
2386 2021-08-02 बजेट वक्तव्य २००९/१०
1266 2017-05-29 बजेट वक्तव्य २०७४/७५
1137 2016-05-28 बजेट वक्तव्य २०७३/७४
1001 2015-07-14 बजेट वक्तव्य २०७२/७३
2266 2014-10-01 बजेट वक्तव्य २०७१/७२
2342 2013-10-01 बजेट वक्तव्य २०७०/७१
2270 2012-10-01 बजेट वक्तव्य २०६९/७०-१
2271 2012-10-01 बजेट वक्तव्य २०६९/७०- चैत्र
2272 2011-10-01 बजेट वक्तव्य २०६८/६९
2273 2010-10-01 बजेट वक्तव्य २०६७/६८ असार
2274 2010-10-01 बजेट वक्तव्य २०६७/६८ मङ्सिर
2276 2009-10-01 बजेट वक्तव्य २०६६/६७
2277 2008-10-01 बजेट वक्तव्य २०६५/६६ असोज
2293 2008-10-01 बजेट वक्तव्य २०६५/६६ असार
2279 2007-10-01 बजेट वक्तव्य २०६४/६५
2280 2006-10-01 बजेट वक्तव्य २०६३/६४
2281 2005-10-01 बजेट वक्तव्य २०६२/६३
2282 2004-10-01 बजेट वक्तव्य २०६१/६२
2283 2003-10-01 बजेट वक्तव्य २०६०/६१
2284 2002-10-01 बजेट वक्तव्य २०५९/६०
2285 2001-10-01 बजेट वक्तव्य २०५८/५९
2286 2000-10-01 बजेट वक्तव्य २०५७/५८
2287 1999-10-01 बजेट वक्तव्य २०५६/५७
2288 1998-10-01 बजेट वक्तव्य २०५५/५६
2289 1997-10-01 बजेट वक्तव्य २०५४/५५
2290 1996-10-01 बजेट वक्तव्य २०५३/५४
2291 1995-10-01 बजेट वक्तव्य २०५२/५३
2295 1994-10-01 बजेट वक्तव्य २०५१/५२
2296 1993-10-01 बजेट वक्तव्य २०५०/५१
2297 1992-10-01 बजेट वक्तव्य २०४९/५०
2298 1991-10-01 बजेट वक्तव्य २०४८/४९
2299 1990-10-01 बजेट वक्तव्य २०४७/४८
2300 1989-10-01 बजेट वक्तव्य २०४६/४७
2301 1988-10-01 बजेट वक्तव्य २०४५/४६
2302 1987-10-01 बजेट वक्तव्य २०४४/४५
2303 1986-10-01 बजेट वक्तव्य २०४३/४४
2306 1985-09-30 बजेट वक्तव्य २०४२/४३
2308 1984-09-30 बजेट वक्तव्य २०४१/४२
2310 1983-09-30 बजेट वक्तव्य २०४०/४१
2311 1982-09-30 बजेट वक्तव्य २०३९/४०
2312 1981-09-30 बजेट वक्तव्य २०३८/३९
2313 1980-09-30 बजेट वक्तव्य २०३७/३८
2314 1979-09-30 बजेट वक्तव्य २०३६/३७
2324 1979-09-30 बजेट वक्तव्य २००८/०९
2326 1978-09-30 बजेट वक्तव्य २०३५/३६
2328 1977-09-30 बजेट वक्तव्य २०३४/३५
2330 1976-09-30 बजेट वक्तव्य २०३३/३४
2332 1975-09-30 बजेट वक्तव्य २०३२/३३
2334 1974-09-30 बजेट वक्तव्य २०३१/३२
2336 1973-09-30 बजेट वक्तव्य २०३०/३१
2344 1972-09-30 बजेट वक्तव्य २०२९/३०
2424 1971-09-30 बजेट वक्तव्य २०२८/२९
2422 1970-09-30 बजेट वक्तव्य २०२७/२८