Select Category:
Image Date Title Download
2021-09-10 अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ द्वारा अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा सङ्‍घीय संसदमा प्रस्तुत वक्तव्य (आर्थिक वर्ष २०७८/७९)
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य
बजेट वक्तव्य २०७७/७८
बजेट वक्तव्य २०७६/७७
बजेट वक्तव्य २०१०/११
बजेट वक्तव्य २०११/१२
बजेट वक्तव्य २०१२/१३
बजेट वक्तव्य २०१३/१४
बजेट वक्तव्य २०१४/१५
बजेट वक्तव्य २०१५/१६
बजेट वक्तव्य २०१६/१७
बजेट वक्तव्य २०१७/१८
बजेट वक्तव्य २०१८/१९
बजेट वक्तव्य २०१९/२०
बजेट वक्तव्य २०२०/२१
बजेट वक्तव्य २०२१/२२
बजेट वक्तव्य २०२२/२३
बजेट वक्तव्य २०२३/२४
बजेट वक्तव्य २०२४/२५
बजेट वक्तव्य २०२५/२६
बजेट वक्तव्य २०२६/२७
बजेट वक्तव्य २०७५/७६
बजेट वक्तव्य २००९/१०
बजेट वक्तव्य २०७४/७५
बजेट वक्तव्य २०७३/७४
बजेट वक्तव्य २०७२/७३
बजेट वक्तव्य २०७१/७२
बजेट वक्तव्य २०७०/७१
बजेट वक्तव्य २०६९/७०-१
बजेट वक्तव्य २०६९/७०- चैत्र
बजेट वक्तव्य २०६८/६९
बजेट वक्तव्य २०६७/६८ असार
बजेट वक्तव्य २०६७/६८ मङ्सिर
बजेट वक्तव्य २०६६/६७
बजेट वक्तव्य २०६५/६६ असोज
बजेट वक्तव्य २०६५/६६ असार
बजेट वक्तव्य २०६४/६५
बजेट वक्तव्य २०६३/६४
बजेट वक्तव्य २०६२/६३
बजेट वक्तव्य २०६१/६२
बजेट वक्तव्य २०६०/६१
बजेट वक्तव्य २०५९/६०
बजेट वक्तव्य २०५८/५९
बजेट वक्तव्य २०५७/५८
बजेट वक्तव्य २०५६/५७
बजेट वक्तव्य २०५५/५६
बजेट वक्तव्य २०५४/५५
बजेट वक्तव्य २०५३/५४
बजेट वक्तव्य २०५२/५३
बजेट वक्तव्य २०५१/५२
बजेट वक्तव्य २०५०/५१
बजेट वक्तव्य २०४९/५०
बजेट वक्तव्य २०४८/४९
बजेट वक्तव्य २०४७/४८
बजेट वक्तव्य २०४६/४७
बजेट वक्तव्य २०४५/४६
बजेट वक्तव्य २०४४/४५
बजेट वक्तव्य २०४३/४४
बजेट वक्तव्य २०४२/४३
बजेट वक्तव्य २०४१/४२
बजेट वक्तव्य २०४०/४१
बजेट वक्तव्य २०३९/४०
बजेट वक्तव्य २०३८/३९
बजेट वक्तव्य २०३७/३८
बजेट वक्तव्य २०३६/३७
बजेट वक्तव्य २००८/०९
बजेट वक्तव्य २०३५/३६
बजेट वक्तव्य २०३४/३५
बजेट वक्तव्य २०३३/३४
बजेट वक्तव्य २०३२/३३
बजेट वक्तव्य २०३१/३२
बजेट वक्तव्य २०३०/३१
बजेट वक्तव्य २०२९/३०
बजेट वक्तव्य २०२८/२९
बजेट वक्तव्य २०२७/२८