Select Category:
ID Image Date Title Download
3318 2023-12-20 आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०
3132 समपूरक अनुदान समबन्धी कार्यविधि २०७५
3131 विशेष अनुदान समबन्धी कार्यविधि २०७५
3118 2021-11-25 सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
3114 2021-11-08 कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८
3113 2021-11-01 नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
3112 2021-11-01 निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
2561 सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बारेमा जानकारी
2563 सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
2567 आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
2569 नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७
2478 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
2132 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बनधी मापदण्ड, २०७६
1912 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५
1095 आर्थिक पुनरुद्धार कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७२
1284 2021-08-17 स्थानिय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४
2607 2021-08-17 प्रदेश तथा स्थानीय तहकालागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नमूना निर्देशिका, २०७७
1328 2021-08-17 स्थानिय तह बजेट तर्जुमा तथा सम्पति हस्तान्तरण निर्देशिका, २०७४
2140 2021-08-25 नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६
2142 2021-08-25 नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६
2156 2021-08-25 असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६
2432 2021-08-25 व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७
1986 2021-08-25 सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५
965 राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सहयोग परिचालन निर्देशिका, २०७२
2042 कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७
2044 2021-08-25 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५